Achter / voor de streep

Achter / voor de streep

Vraag

Is het achter de streep wachten of voor de streep wachten?

Antwoord

Het is allebei juist.

Toelichting

Of achter de streep of voor de streep het best is, hangt af van het gekozen perspectief. Gezien vanuit het perspectief van een cliënt die bijvoorbeeld bij een balie aankomt, is Wilt u voor de streep op uw beurt wachten? het meest logisch. De cliënt moet dan immers stoppen vóór de streep – hij mag hem niet overschrijden. Gezien vanuit het perspectief van een medewerker achter de balie is Wilt u achter de streep op uw beurt wachten? het meest logisch. Het ligt voor de hand om – als de tekst op een bordje staat – voor het perspectief van de cliënt te kiezen: voor hem geldt het verzoek immers.

Ook in andere contexten komt achter / voor de streep of lijn voor.

(1) De auto stopte vlak voor / achter de streep.
(2) Stoppen voor / achter de streep, anders hindert u het afslaande vrachtverkeer.
(3) Bij korfbal mogen spelers niet ‘doorschieten’ over de lijn. Ze moeten tot stilstand komen voor de lijn.
(4) Leerling 1 staat voor / achter de streep en gooit met de bal naar de kegels.

Zie ook

Computer (voor / achter / aan / op de -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
1560
j
correctheid,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
10 January 2012
29 October 2015