Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voorrijdkosten / voorrijkosten

Vraag

Wat is de correcte vorm: voorrijdkosten of voorrijkosten?

Antwoord

De correcte vorm van deze samenstelling is voorrijkosten, zonder d.

Toelichting

In substantivische samenstellingen waarvan het eerste deel gevormd wordt door de stam van een van de werkwoorden glijden, rijden, snijden of wijden (of een samenstelling met een van die werkwoorden, zoals doorrijden en voorrijden) valt de slot-d van de stam weg. We krijgen dus bijvoorbeeld: glijbaan, glijmiddel, glijvlucht; rijbaan, rijbewijs, rijbroek (evenals doorrijhoogte, voorrijkosten, voorrijtarief); snijbloem, snijmachine, snijplank, snijpunt, snijworst (en ook voorsnijmes); wijwater.

Een vorm als voorrijdkosten, met d aan het eind van de stam, die in de praktijk weleens voorkomt, is wellicht te verklaren uit hypercorrectie aangezien de vormen voor de gebiedende wijs en de tegenwoordige tijd (eerste en bij inversie ook tweede persoon) zonder d van de desbetreffende werkwoorden (bijvoorbeeld Rij maar!; Rij jij of rij ik?) door sommige taalgebruikers als (te) spreektalig ervaren worden.

Zie ook

Zoek de stam (Leidraad 11.1)

Herstelmelding / hersteldmelding
Hou(d) op, ik hou(d) daar niet van
Leiddraad / leidraad

Naslagwerken

ANS (1997), p. 67, 71 en 694; Morfologisch Handboek (1993), p. 410; Woordenlijst (2005)