Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Uw / u beider keus

Vraag

Wat is correct: uw beider keus of u beider keus?

Antwoord

Correct is: u beider keus. U is hier een persoonlijk voornaamwoord. Het bezittelijk voornaamwoord uw is in deze uitdrukking incorrect.

Toelichting

U beider (= 'van u beiden') is een vorm van de tweede naamval (genitief). Vroeger was de genitief ook herkenbaar in het persoonlijk voornaamwoord (u): correct was uwer beider keus. Langzaam verdwenen die naamvalsvormen, en zo veranderde ook de uitdrukking uwer beider keus. Het persoonlijk voornaamwoord uwer verloor zijn uitgang en werd u. De oude naamval bleef slechts bewaard in beider, als genitiefuitgang voor de uitdrukking als geheel.

Andere vergelijkbare voorbeelden zijn: u aller wens, u aller vriend en u aller belang.

Zie ook

Naamvallen (algemeen)
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Ons / onzes inziens

Bronnen

Onze Taal 61 (1992), 56.

Naslagwerken

Prisma Stijlboek (1993) , p. 246; Schrijfwijzer (1995) , p. 184