Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Trein / resem / rist / rits / reeks (een – maatregelen)

Vraag

Is de uitdrukking een trein maatregelen correct?

Antwoord

Nee, trein in de betekenis van 'reeks' is geen standaardtaal. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder meer reeks, serie, rist en rits. Standaardtaal in België is resem.

Toelichting

Een aantal samenhangende maatregelen om een probleem op te lossen, noemt men in de standaardtaal in het hele taalgebied een reeks of een serie maatregelen. Verder spreken we in de standaardtaal ook van een stel, een pakket, een rits of een rist maatregelen, besluiten, wetten enzovoort.

(1) De regering belooft een reeks maatregelen te nemen die het probleem van de vergrijzing van de bevolking kunnen opvangen.

(2) Aan de nieuwe wet is een hele serie uitvoeringsbesluiten gekoppeld.

(3) Tony Blair wil een stel wetten invoeren die volgens de oppositie de vrijheid van meningsuiting ernstig inperken.

(4) De paus hoopt er via een pakket besluiten voor te zorgen dat vrouwen ook in de toekomst nooit priester zullen kunnen worden.

(5) Ondanks een rist maatregelen is er weinig veranderd.

(6) De coach voerde een rits maatregelen door om zijn verzwakte elftal aan de zege te helpen.

Standaardtaal in België is verder resem.

(7) Ze namen een hele resem maatregelen tegen de verloedering van het milieu. [standaardtaal in België]

Af en toe hoor je in het politieke taalgebruik in België nog weleens spreken van een trein maatregelen. Het gebruik van trein in de betekenis van 'reeks' is echter weinig frequent. Het is geen standaardtaal.

(8) De minister verkeert in de waan dat hij met een trein maatregelen de sociale sector aan banden kan leggen. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

trein

resem

reeks

Grote Van Dale (2005)

4 (...) (Belg.N., niet alg., fig.) pakket, reeks (alg.Belg.N.) rist (2, 4)

1 rij van geregeld naast elkaar geplaatste dingen, syn. aaneenschakeling, rij, keten

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 (Belg) reeks, rij, sliert

1 groep dingen die op regelmatige, lineaire wijze zijn geordend, syn. resem

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

Z.N. 1. Eig. rist, reeks. 2. Uitbr. menigte, massa, hoop

1. Algm. rij van opeenvolgende dingen

Koenen (2006)

1 (…) rij, sleep, gevolg

-

1 rij van in orde staande dingen; volgorde

Kramers (2000)

5 ZN ([Fr) serie

ZN 1 rits, rist, tros 2 rij, reeks, serie; grote hoeveelheid, menigte, hoop

1 rij; aaneenschakeling; geordende rij

Correct Taalgebruik (2006), p. 258

'Trein' is niet gangbaar voor een reeks, een stel, een pakket maatregelen, besluiten, wetten enz.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 278, 231

[wordt afgekeurd] 3) een - maatregelen, besluiten, wetten, enz., pakket, reeks, stel

[wordt afgekeurd] tros, rist; reeks, rij; een hele -, een lange rij, een hele rist, een massa

[in deze betekenis niet opgenomen]

Stijlboek VRT (2003), p. 201

-

Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: reeks, rist.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-

-          rist, tros van vruchten

-          rist, reeks (…)

-          menigte, massa, hoop

[in deze betekenis niet opgenomen]