Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Nadat (hij vertrok - hij afscheid nam / had genomen)

Vraag

Is de volgende zin correct: Hij vertrok nadat hij afscheid nam?

Antwoord

Nee. Wij raden aan in de bijzin die door nadat wordt ingeleid, de voltooid verleden tijd te gebruiken: Hij vertrok nadat hij afscheid had genomen.

Toelichting

Het werkwoord in de bijzin die door het voegwoord nadat wordt ingeleid, staat meestal in een voltooide tijd. Het gebruik van de onvoltooid in plaats van de voltooid verleden tijd in deze zin is niet algemeen en is niet voor iedereen aanvaardbaar. Voorbeelden:

(1a) Hij trok zich terug, nadat hij zijn doel had bereikt.

(1b) Hij trok zich terug, nadat hij zijn doel bereikte. (niet voor iedereen aanvaardbaar)

Wel kan in plaats van de voltooid verleden tijd de voltooid tegenwoordige tijd na nadat voorkomen. Het werkwoord in de hoofdzin staat dan in de tegenwoordige of de toekomende tijd, bijvoorbeeld:

(2) Hij zal zich terugtrekken, nadat hij zijn doel heeft bereikt.

Zie ook

Om (hij ging weg - niet meer terug te komen)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); ANS (1997), p. 130-131 of online via de E-ANS, p. 554 of online; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 236, 238; Schrijfwijzer (1995), p. 105; Den Hertog (1973), p. 96