Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Idee (de / het -)

Vraag

Bestaat er een verschil tussen de idee en het idee?

Antwoord

Ja, er is een (subtiel) betekenisverschil. Het idee betekent 'denkbeeld'; de idee is een filosofische term.

Toelichting

Het idee betekent: 'denkbeeld', 'gedachte', 'denkwijze', 'ingeving', 'mening'. Bijvoorbeeld:

- iemand op het idee brengen dat ...

- dat idee moet je aan het bestuur voorleggen

- een goed idee hebben

- naar ons idee kan ze dat best

De idee betekent: '(filosofisch) denkbeeld', 'gedachte'. Bijvoorbeeld:

- de godsidee

- de platonische idee

- de marxistische idee

- de idee van het recht

- uit heel zijn werk komt duidelijk de volgende idee naar voren ...

Het idee is gewoner en gebruikelijker dan de idee.

Zie ook

Woordgeslacht (algemeen)

Cluster (de / het -)
Matras (het / de -)
Modem (de / het -)
Nuclide (de / het -)
Procent (een halve / half -)
Thuis (een goede / goed -)

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); Grote Van Dale (2005); ANS (1997), p. 157 of online via de E-ANS; Schrijfwijzer (1995), p. 129; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 60; Taalboek Nederlands (1997), p. 104; Taalwijzer (1998), p. 163; Prisma Stijlboek (1993), p. 133; ABN-gids (1996), p. 198