Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Groter als / dan

Vraag

Moet ik als of dan gebruiken in de zin: Het tekort is groter dan/als vorig jaar?

Antwoord

Correct is: Het tekort is groter dan vorig jaar. Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog steeds verzorgder, zeker in de schrijftaal.

Toelichting

Volgens de traditionele schoolregels komt er na een vergrotende trap dan (groter dan, liever dan). Dan duidt erop dat we bij een vergelijking een ongelijkheid vaststellen. Voorbeelden:

(1) De vraag was groter dan het aanbod.

(2) Dat was meer dan waarop ik had gerekend.

Als wordt gebruikt wanneer er in een vergelijking sprake is van gelijkheid:

(3) De vraag was even groot als het aanbod.

U gebruikt als ook indien er sprake is van 'gelijkheid binnen ongelijkheid':

(4) Zijn salaris was twee keer zo hoog als het mijne.

Overigens wordt in de praktijk ook bij ongelijkheid vaak als gebruikt in plaats van dan, zeker in de spreektaal. Toch is groter als zeker niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar; veel mensen zien het correcte gebruik van dan zelfs als een onderscheidend kenmerk voor correct en verzorgd taalgebruik. Om kritiek te vermijden, is het aan te raden om dan en als volgens de bovengenoemde regels te gebruiken.

Zie ook

Dan / als (driemaal zo groot -)
Drie keer meer ... dan / drie keer zoveel ... als
Groter dan mij / ik
Niets anders als / dan
Zoveel of meer als / dan

Naslagwerken

ANS (1997), p. 571 of online via de E-ANS; Schrijfwijzer (1995), p. 133; Taalbaak 41.1; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 230; Van Dale Hedendaags Nederlands (1996)