Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van thuis uit werken / van huis uit werken / vanuit huis werken / thuiswerken

Vraag

Wat is correct: van thuis uit werken, van huis uit werken, vanuit huis werken of thuiswerken?

Antwoord

Alle vier de combinaties zijn correct. Van thuis uit werken is standaardtaal in België en van huis uit werken en vanuit huis werken zijn standaardtaal in Nederland. Standaardtaal in het hele taalgebied is thuiswerken.

Toelichting

In de combinatie van huis / thuis uit werken kan zowel thuis ('plaats waar iemand woont en zich op zijn gemak voelt') als huis ('woning') worden gebruikt. Van thuis uit werken is standaardtaal in België en van huis uit werken is standaardtaal in Nederland. In Nederland wordt als variant ook vanuit huis werken gebruikt, waarin het voorzetsel vanuit niet is gesplitst.

(1a) Grote bedrijven laten hun werknemers van thuis uit werken. [standaardtaal in België]

(1b) Grote bedrijven laten hun werknemers vanuit huis werken. [standaardtaal in Nederland]

(1c) Grote bedrijven laten hun werknemers van huis uit werken. [standaardtaal in Nederland]

Standaardtaal in het hele taalgebied is thuiswerken.

(1d) Grote bedrijven laten hun werknemers thuiswerken.

Van thuis uit (België) en van huis uit (Nederland) komen ook in andere combinaties voor.

(2a) Belangstelling voor politiek heeft Femke van thuis uit meegekregen. [standaardtaal in België]

(2b) Belangstelling voor politiek heeft Femke van huis uit meegekregen. [standaardtaal in Nederland]

Zie ook

Thuis (een goede / goed -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Koenen (2006)