Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verveeld zitten met iets

Vraag

Is de uitdrukking met iets verveeld zitten correct?

Antwoord

Ja, deze uitdrukking is standaardtaal in België. Uitdrukkingen met een vergelijkbare betekenis die standaardtaal zijn in het hele taalgebied, zijn onder meer: met iets in zijn maag zitten, met iets geen raad weten of met iets zitten.

Toelichting

In de standaardtaal kunnen heel wat uitdrukkingen gebruikt worden om ongemak of een onprettig gevoel weer te geven.

(1) Hij zat met die kwestie erg in zijn maag.

(2) De directie wist duidelijk geen raad met de onverwachte negatieve financiële ontwikkelingen.

(3) Ze zit er duidelijk mee.

(4) Ze is er duidelijk mee verlegen.

(5) De stafleden hadden het moeilijk met de beslissing van de voorzitter.

(6) De zaak zit me behoorlijk dwars.

In de standaardtaal in België wordt daarnaast ook de uitdrukking met iets verveeld zitten gebruikt.

(7)  De Microsoft-top in Seattle zit verveeld met de zaak. [standaardtaal in België]

(8) De organisatie zit verveeld met de late annulaties. [standaardtaal in België]

(9) Het gemeentebestuur en de participatieraad zitten ermee verveeld dat de plannen vroegtijdig uitgelekt zijn. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in Nederland wordt met een vergelijkbare betekenis ook de uitdrukking met iets omhoog zitten gebruikt, maar die is in België onbekend.

(10) De universiteit zit erg omhoog met het toenemende aantal buitenlandse studenten. [standaardtaal in Nederland]

Bijzonderheid

In België komt ook weleens de uitdrukking verveeld zijn met iets voor, maar die wordt niet als standaardtalig beschouwd.

(11) De organisatie is verveeld met de late annulaties. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

verveeld zijn/zitten met

Grote Van Dale (2005)

[bij verveeld] (alg.Belg. N.) verveeld zitten of zijn met -, ermee omhoog zitten, er geen raad mee weten

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij verveeld] (Belg.) verveeld/zitten/zijn met iets ermee omhoog zitten, er geen raad mee weten
Verschueren (1996)

[bij verveeld] Z.N. - zijn (of zitten) met iets, ermee verlegen zitten, er geen raad mee weten

Kramers (2000)

[bij verveeld] ZN verveeld zitten, zijn met geen raad weten met, het moeilijk hebben met

Correct Taalgebruik (2006), p. 287

[wordt afgekeurd] Correcte zegswijzen zijn: - Hij zat met die kwestie erg in de maag. - De zaak zit me behoorlijk dwars.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301

[bij verveeld, wordt afgekeurd]  geen raad weten met iets, met iets (in de maag) zitten

Taalwijzer (1998), p. 207

[wordt afgekeurd] Correct zijn: met iets in zijn maag zitten, dwars zitten, er geen raad mee weten.

Stijlboek VRT (2003), p. 257

[bij verveeld, ergens mee ~ zijn] Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: iets vervelend vinden, iets gênant vinden, ergens mee in zijn maag zitten, ergens geen raad mee weten.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

ermee verlegen zitten, er geen raad mee weten