Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lidgeld / lidmaatschapsbijdrage / bijdrage / contributie

Vraag

Is lidgeld correct?

Antwoord

Ja, lidgeld is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn contributie of bijdrage, al hebben die woorden een ruimere betekenis dan lidgeld. Een in de standaardtaal minder gebruikelijk synoniem voor lidgeld is lidmaatschapsbijdrage.

Toelichting

Contributie wordt in de standaardtaal gebruikt in de betekenis 'geldelijke bijdrage'. Wie lid is van een vereniging moet vaak een contributie betalen. In die laatste meer specifieke context wordt ook lidmaatschapsbijdrage gebruikt in de standaardtaal, al is dat woord niet zo frequent. Verder kan in de standaardtaal ook kortweg bijdrage gebruikt worden.

(1) De contributie voor de Zalige Zaklopers is dit jaar weer gestegen. (specifieke geldelijke bijdrage om lid te worden)

(2) Soms lever ik een contributie voor een goed doel. (ruimer, hier word je dus geen lid)

(3) Ik ben vergeten mijn lidmaatschapsbijdrage te betalen.

(4) De jaarlijkse bijdrage aan de club wordt goed besteed.

In de standaardtaal in België is lidgeld het meest gebruikelijke woord in de specifieke betekenis van 'geld dat je betaalt om lid te worden of te blijven van een vereniging'. Af en toe komt lidgeld ook in Nederland voor. Contributie wordt in België ook wel gebruikt, maar lidgeld is specifieker.

(5) Elk jaar moet ik meer lidgeld betalen. [standaardtaal in België]

(6) Je betaalt eenmalig lidgeld en dan mag je het gehele seizoen door gaan zeilen. [standaardtaal in België]

Zie ook

Lidkaart / lidmaatschapskaart

Naslagwerken

 

lidgeld

contributie

bijdrage

Grote Van Dale (2005) 1 (alg.Belg.N.) contributie

periodieke vaste bijdrage die men als lid van een genootschap of vereniging betaalt

1 wat men als zijn aandeel geeft

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) lidmaatschapsbijdrage, syn. contributie

1 bijdrage die men als lid van een vereniging betaalt, syn. lidgeld

1 wat men als zijn aandeel geeft tot een gemeenschappelijk doel

Verschueren (1996)

Z.N. vaste geldelijke bijdrage die een lid van een vereniging betaalt, contributie

vaste geldelijke bijdrage die men als lid van een vereniging betaalt

1. wat men bijdraagt, geeft tot een gemeenschappelijk doel, gift

Koenen (2006)

-

bijdrage, m.n. geldelijke, ve lid voor een vereniging enz.

1 gift, som, m.n. tot een gemeenschappelijk doel opgebracht; contributie

Kramers (2000)

ZN bijdrage die men als lid van een vereniging e.d. betaalt, contributie

periodieke vaste bijdrage, meestal wegens lidmaatschap van een vereniging

1 gave, contributie

Correct Taalgebruik (2006), p. 143

[wordt afgekeurd] Wie lid is van een vereniging betaalt een (lidmaatschaps)bijdrage of contributie. Een enkele keer komt ook ledengeld voor.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 156, 56

[wordt afgekeurd] contributie, bijdrage, lidmaatschapsbijdrage

[in deze betekenis correct genoemd]

-

Taalwijzer (1998), p. 92, 201

[bij contributie, wordt afgekeurd] niet: lidgeld

is synoniem met bijdrage, *lidmaatschapsbijdrage, -geld

[bij lidmaatschapsbijdrage] is de correcte term; syn. *contributie

Stijlboek VRT (2003), p. 148

Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: lidmaatschapsgeld, lidmaatschapsbijdrage, contributie.

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

vaste geldelijke bijdrage die een lid van een vereniging betaalt, contributie

-

-