Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lopende meter / strekkende meter

Vraag

Is lopende meter correct?

Antwoord

Ja, lopende meter is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is strekkende meter.

Toelichting

Lopende meter is standaardtaal in België. In Nederland komt die uitdrukking niet voor.

(1) Hoeveel kost die groene stof per lopende meter? [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is strekkende meter.

(2) Die stof kost vijf euro per strekkende meter.

Zie ook

Hectare / hectaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Naslagwerken

 

lopende meter

strekkende meter

Grote Van Dale (2005) [bij lopend] 6 (…) (alg.Belg.N.) lopende meter, strekkende meter [leenvertaling van Fr. mètre courant]

[bij strekkend] de strekkende meter, een meter lengte, bij de volle breedte

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij meter] een strekkende meter1 een meter in de lengterichting

[bij het woord strekkend] een strekkende1 meter*

Verschueren (1996)

A. (…) 4. (…) Z.N. -e meter, de strekkende meter

langs de lengtezijde van een oppervlakte gemeten: die stof kost 10 gulden de -e meter.

Koenen (2006)

-

[bij strekkend] langs de lengtezijde ve oppervlakte gemeten: f 10,50 per ~e meter

Kramers (2000)

[bij lopend] ZN: per lopende meter per strekkende meter

[bij strekkend] in de lengte bij volle breedte: dit tapijt kost f 100, - per strekkende meter

Correct Taalgebruik (2006), p. 145

[bij lopend] Lopend vuur, lopend onderzoek, lopend onderwijs, een lopend buffet, maar stromend water, strekkende meter.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 158

[bij lopend] per -e meter, strekkende

-

Taalwijzer (1998), p. 307

[bij strekkende, per - meter] is correct (niet: lopende meter; vgl. Fr. le mètre courant).

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij lopend] lopende meter, strekkende meter

-