Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wisselstukken / vervangstukken / reserveonderdelen

Vraag

Is wisselstukken in de betekenis van 'reserveonderdelen' correct?

Antwoord

Ja, wisselstukken is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is reserveonderdelen.

Toelichting

Zowel in Nederland als in België wordt reserveonderdelen gebruikt als aanduiding voor de losse onderdelen van een auto of apparaat die ter vervanging van versleten of defecte onderdelen dienen.

(1) De reserveonderdelen zijn moeilijk verkrijgbaar in Nederland, dus moet ik ze altijd in Duitsland bestellen.

In België komt af en toe ook vervangstukken voor, in Nederland heel zelden.

(2) In Brussel vind je een winkel met alle mogelijke vervangstukken voor oude radio’s en grammofonen.

In België worden reserveonderdelen wel ook vaak wisselstukken genoemd. In die betekenis is wisselstukken standaardtaal in België.

(3) De garagist heeft ons nog een tijdje met wisselstukken kunnen helpen, maar uiteindelijk heb ik ons wagentje toch naar het stort moeten brengen. [standaardtaal in België]

Een wisselstuk is ook een term uit het spoorwegjargon en is dan een synoniem van wisseltong: 'een draaibare, scherp toegespitste rail van een wissel'. In deze betekenis is wisselstuk standaardtaal in het hele taalgebied.

(4) Alle wissels op het spoor zijn voorzien van een inrichting om de wisselstukken om te leggen.

Zie ook

Depannage / pechverhelping / pechhulp

Naslagwerken

 

wisselstuk

reserveonderdeel

vervangstuk

Grote Van Dale (2005)

2 (…) (alg.Belg.N.) vervangstuk, (reserve)onderdeel

-

1 reserveonderdeel

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., inf.) reserveonderdeel, vervangstuk

-

-

Verschueren (1996)

Z.N. Gal. reserveonderdeel

als reserve meegenomen onderdeel

stuk, onderdeel ter vervanging van een verloren, verbruikt of onbruikbaar geworden onderdeel

Koenen (2006)

-

onderdeel om eventueel een ander onderdeel te vervangen

-

Kramers (2000)

ZN reserveonderdeel

onderdeel dat voor eventuele vervanging kan dienen

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 317

[bij wisselstukken, wordt afgekeurd] Losse onderdelen van een auto of van een apparaat worden onderdelen genoemd of reserveonderdelen om helemaal duidelijk te zijn. Een opschrift als auto-onderdelen is duidelijk genoeg. De benaming 'wisselstukken' is merkwaardig want een reservewiel wordt toch ook niet 'wisselwiel' genoemd!

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 321, 301

[wordt afgekeurd] (meestal mv.) (reserve)onderdeel

-

[wordt afgekeurd] (meestal mv.) (reserve)onderdeel

Taalwijzer (1998), p. 282

[bij reserveonderdelen, wordt afgekeurd] niet: wisselstukken; vgl. Fr. pièce de rechange

Niet te verwarren met *accessoires; de onderdelen of reserveonderdelen van een auto bijv. zijn alle functioneel.

-

Stijlboek VRT (2003), p.273

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands is: (reserve)onderdelen.

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

(reserve)onderdeel

-

-