Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ter plekke / ter plaatse

Vraag

Wat is correct: ter plaatse of ter plekke?

Antwoord

Ter plaatse en ter plekke zijn beide correct; de betekenis is 'op de bedoelde plaats, op die plaats, op een bepaalde plaats'.

Toelichting

De uitdrukkingen ter plaatse en ter plekke zijn synoniemen van elkaar. De betekenis is 'op de bedoelde plaats, op die plaats, op een bepaalde plaats'. Ter plekke heeft soms, meer dan ter plaatse, de betekenis 'op die plaats en op dat moment' en 'op dat moment, meteen'.

(1) Ze zagen zich genoodzaakt ter plaatse / ter plekke te overnachten.

(2) Na de val is de man ter plaatse / ter plekke overleden.

(3) Hij nam ter plaatse / ter plekke het besluit om op te stappen.

In enkele min of meer vaste verbindingen met ter plekke en ter plaatse is een van beide uitdrukkingen gebruikelijker (of zelfs alleen mogelijk).

(4) Hij is ter plaatse goed bekend.

(5) Er werd een onderzoek ter plaatse ingesteld.

(6) De orkestleider arriveerde tijdig te bestemder plaatse.

(7) Zij viel ter plekke dood neer.

(8) De politie was snel ter plaatse.

Zie ook

Versteende naamvalsvormen en vaste combinaties (algemeen)

Plaats / plek
Ter aller tijde / ten allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde
Ter plaatse trappelen / (een) pas op de plaats maken
Van goede huize / van goeden huize, te goede trouw / te goeder trouw

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)