Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Tarmac / platform / startbaan / landingsbaan

Vraag

Is tarmac correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we tarmac wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval platform, startbaan en landingsbaan.

Toelichting

Tarmac wordt in België veelvuldig gebruikt in de betekenis van 'platform' en soms ook in de betekenis van 'start- en landingsbaan', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of tarmac tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Het woord kan overigens zowel door de als het worden voorafgegaan.

(1) Aangezien het luchthavengebouw een ruïne is, wachten we dan maar op het kille tarmac op de bagage. (in België, status onduidelijk)

(2) Wanneer het vliegtuig zacht neerkomt op de tarmac, barst het gejuich los. (in België, status onduidelijk)

Het verharde terrein voor het parkeren van vliegtuigen op luchthavens wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied het platform genoemd. De verharde strook (met asfalt) waarop vliegtuigen opstijgen en landen, is de start- en landingsbaan.

(3) De straaljagers staan netjes naast elkaar op het platform.

(4) Gelukkig kon de piloot het vliegtuig nog net naar de landingsbaan leiden.

Bijzonderheid

In de internationale luchtvaartterminologie worden een aantal onderdelen op een luchtvaartterrein onderscheiden. Het platform is het gedeelte dat bestemd is voor het parkeren van vliegtuigen, om passagiers te laten in- en uitstappen, vracht te laden en lossen, brandstof in te nemen enzovoort. Opmerkelijk is dat naast apron en ramp ook tarmac erkend wordt als officiële Engelse benaming voor platform.

Behalve een platform heeft een luchtvaartterrein ook een landingsterrein (in het Engels manoeuvring area), dat bestaat uit een start- en landingsbaan (runway) en een rijbaan (taxiway). Op de rijbaan taxiën de vliegtuigen van en naar de start- en landingsbaan.

Bronnen

Rossing, A.G.H. (1998). Luchtvaartterminologie: Begrippen en afkortingen uit de nationale en internationale luchtvaartwetgeving. Den Haag: Sdu.

Naslagwerken

 

tarmac

platform

Grote Van Dale (2005)

2 (meton., niet alg.) platform op luchthavens

2 (luchtv.) verhard gedeelte van een luchtvaartterrein waarop de vliegtuigen worden opgesteld voor het opnemen en uitlaten van passagiers en goederen, bij lading van brandstof enz.

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

2 terrein voor geparkeerd staande vliegtuigen

Verschueren (1996)

2. (…) Z.N. platform op een luchthaven

4. Uitbr. verhard gedeelte op het terrein van een luchthaven, waar de vliegtuigen staan

Koenen (2006)

-

4. parkeer- en verkeersterrein voor vliegtuigen op een luchthaven

Kramers (2000)

-

1 verhoging vanwaar men iets kan overzien of waar iets wordt opgesteld of verricht

Correct Taalgebruik (2006), p. 241

[wordt afgekeurd] Het verharde terrein voor het parkeren van vliegtuigen op luchthavens is het platform. De verharde strook waarop vliegtuigen landen, is de landingsbaan.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 268

platform (luchthaven)

[in deze betekenis niet opgenomen]

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

start- of landingsbaan van een luchthaven

-