Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vast tapijt, kamerbreed tapijt, vaste vloerbedekking

Vraag

Is vast tapijt correct?

Antwoord

Ja, naast kamerbreed tapijt en vaste vloerbedekking is ook vast tapijt standaardtaal.

Toelichting

Een tapijt dat de gehele breedte van een kamer beslaat, noemt men in de standaardtaal vaste vloerbedekking, kamerbreed tapijt of vast tapijt. Die laatste benaming is vooral in België gangbaar, maar komt ook wel in Nederland voor. Vaste vloerbedekking – dat een ruimer begrip is dan alleen maar 'tapijt' – en kamerbreed tapijt zijn de meest gebruikelijke termen in Nederland.

(1) De afdeling in Tilburg zal zich beperken tot de productie van vaste vloerbedekking.

(2) In alle zalen lag groengeel vast tapijt waarin het logo van het hotel verwerkt zat.

(3) Onder het kamerbrede tapijt lag een mooie planken vloer verborgen.

In België treft men – vooral in gesproken taalgebruik - ook tapis-plain aan. Dat woord is geen standaardtaal.

(4) 'Loop niet op de tapis-plain met je vuile schoenen', riep Piet. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

vast tapijt

vaste vloerbedekking

tapis(-)plain

Grote Van Dale (2005)

[bij vast] 14 (...) een vast tapijt, vaste vloerbedekking, gespijkerd (i.t.t. los, opneembaar)

[vloerbedekking: 1 het bedekken van vloeren 2 (concr.) wat daartoe dient, zoals zeil, matten enz.]

(Belg.N., niet alg.) vast kamerbreed vloerkleed

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[vloerbedekking: 1 materiaal om een vloer mee te bedekken, tapijt, tegels enz.]

1 (Belg.) vast kamerbreed vloerkleed

Verschueren (1996)

[bij tapijt] vast -, Z.N. kamerbreed tapijt, vaste vloerbedekking

[vloerbedekking: 1. Eig. bedekking, bekleding van een vloer]

-

Koenen (2006)

-

[bij vloerbedekking] vaste ~ (met spijkers, lijm) vastzittend, de hele vloer bedekkend

-

Kramers (2000)

[bij tapijt] 2 ZN, gemeenz (…) vast ~ vaste vloerbedekking

[vloerbedekking: datgene waarmee men een vloer bedekt]

ZN vaste vloerbedekking , kamerbreed tapijt

Correct Taalgebruik (2006), p. 240

[bij tapijt (vol-), wordt afgekeurd] (…) kamerbreed tapijt, vast tapijt

-

[bij tapijt (vol-)] Wat in het Belgisch Frans 'tapis plain' wordt genoemd (in Frankrijk: moquette) heet in het Nederlands kamerbreed tapijt, vast tapijt.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 268

-

-

[bij tapis, wordt afgekeurd] tapis-plain, kamerbreed tapijt, vast tapijt

Taalwijzer (1998), p. 179

-

[bij kamerbreed, - tapijt] andere gebruikelijke termen zijn: vast tapijt, vast kleed, vast vloerkleed, vaste vloerbedekking

[bij kamerbreed, - tapijt, wordt afgekeurd] niet: tapis plain

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij vast] vast tapijt, vaste vloerbedekking, kamerbreed tapijt

-

vaste vloerbedekking, kamerbreed tapijt