Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Politie (uitspraak)

Vraag

Hoe wordt de t in politie uitgesproken: als [s] of als [ts]?

Antwoord

Beide uitspraakvarianten zijn correct. In Nederland is de uitspraak [ts] het gebruikelijkst; in België de uitspraak [s].

Toelichting

Leenwoorden uit het Frans die in het Nederlands eindigen op -itie, zoals politie, hebben twee mogelijke uitspraken. De t voor ie wordt in Nederland meestal als [ts] uitgesproken en in België als [s].

Vergelijkbare gevallen met twee mogelijke uitspraken zijn justitie, competitie, notitie, petitie, ambitie, editie, positie en munitie.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Uitspraakwoordenboek (2000); VRTtaal.net (2017)