Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Paus (hoofdletter?)

Vraag

Hoe schrijf je paus, met of zonder hoofdletter?

Antwoord

We schrijven paus met een kleine letter. Om bijzonder respect uit te drukken, kan een hoofdletter gebruikt worden. 

Toelichting

Aanspreekvormen, functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met kleine letters: professor Geens, prinses Máxima, kardinaal Danneels, een bisschop, mevrouw Smidt, dominee, minister-president.

Als men iemand met bijzonder respect wil aanspreken, kan men wel een hoofdletter schrijven, bijvoorbeeld: Heilige Vader (aanspreking van de paus), Majesteit (aanspreking van een vorst).

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Commissaris van de Koningin (hoofdletter?)
Eerste Communie (hoofdletters?)
Gedeputeerde (hoofdletter?)
Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen
Jonkheer (hoofdletter?)
Koning(in) (hoofdletter?)
Minister (hoofdletter?)
Prins (hoofdletter?)
Secretaris-generaal (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)