Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Middels / door middel van / met

Vraag

Is middels correct in een zin als Middels deze aangetekende zending brengen we u op de hoogte van onze beslissing?

Antwoord

Ja, middels is standaardtaal, maar het woord wordt vooral in formele taal gebruikt. In de meeste contexten heeft met of door middel van de voorkeur.

Toelichting

Het voorzetsel middels behoort tot de standaardtaal in het hele taalgebied, maar heeft een formeel, schrijftalig karakter.

(1) De directie probeerde de actie te stoppen middels een dwangsombevel.

(2) In 1946 werd de Italiaanse monarchie middels een volksreferendum afgeschaft en werd het land getransformeerd in een republiek. (formeel)

(3) De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt stelde het geld van de kleine spaarders veilig middels de zogeheten Glass-Steagall Act. (formeel)

(4) Het bedrijf zou middels een 'creatieve boekhouding' een som van 5 miljoen euro hebben achtergehouden. (formeel)

In de meeste contexten heeft met de voorkeur. Ook door middel van, met behulp van, door en via zijn mogelijk.

(5) De politie dreef de betogers met een traangaskanon uiteen.

(6) Door een hele reeks operaties kon het been van de man toch gered worden.

(7) Anderstaligen kunnen met elkaar communiceren door middel van foto’s en pictogrammen.

Zie ook

Bij middel van / door middel van
Midden (voorzetsel)

Naslagwerken

 

middels

Grote Van Dale (2005)

(voorz.) door middel van

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[vz.] 1 door middel van

Verschueren (1996)

Vz. [< Dui.] door middel van, met behulp van

Koenen (2006)

vz door middel van

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 168

(correct naast:) door middel van, met behulp van, door tussenkomst van

Taalwijzer (2000), p. 215

Is thans volledig ingeburgerd in de betekenis van door (be)middeling van, met behulp van

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

Vz door middel van