Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Eufemisme / understatement

Vraag

Wat is het verschil tussen een eufemisme en een understatement?

Antwoord

Een eufemisme is een verzachtend woord.

Een understatement is een verzwakte mededeling.

Toelichting

Een voorbeeld van een eufemisme is: heengaan of weggaan voor sterven; het kleinste kamertje voor de wc enzovoort. Door een eufemisme verandert de inhoud van de mededeling niet wezenlijk; alleen de stijl verandert.

Een understatement drukt de mededeling inhoudelijk weliswaar minder sterk uit, maar werkt versterkend. Een voorbeeld van een understatement is: De Duitsers waren in 1940 in ons land niet welkom.

Zie ook

Eufemisme
Ironie / sarcasme / cynisme
Pleonasme / tautologie

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Wolters-Koenen (1996); Grote Koenen (1986); Verschueren (1996)