Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Effectieven / personeelssterkte, personeelsbestand

Vraag

Is effectieven in de betekenis 'aantal personeelsleden' correct?

Antwoord

Nee, effectieven wordt in die betekenis weleens in België gebruikt, maar het is er geen standaardtaal. Standaardtaal zijn naargelang van de context onder meer personeelssterkte en personeelsbestand.

Toelichting

Het effectief is in de standaardtaal de aanwezige sterkte van een leger.  

(1) Het effectief wordt op twintigduizend manschappen geraamd.  

Het meervoud effectieven wordt vrijwel alleen in België gebruikt om het aantal personeelsleden in een bedrijf of dienst aan te duiden.

(2) De politie heeft te kampen met een chronisch gebrek aan effectieven. (in België, geen standaardtaal)  

(3) In een persmededeling liet hij weten dat hij door de huidige opleidingen een deel van zijn effectieven moest ontberen. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal spreekt men afhankelijk van de context van personeelssterkte, personeelsbezetting, personeelsbestand of (personeels)formatie.  

(4) De personeelssterkte bij de computerdivisie, die de laatste jaren al flink is gekrompen, bedraagt nu ruim 37 duizend.  

(5) De kwaliteitsdienst vertegenwoordigt 5% van de totale personeelsbezetting / het totale personeelsbestand.  

(6) De personeelsformatie bestaat uit verpleegkundigen van het kwalificatieniveau 4 en enkele verpleegkundigen van niveau 5.

Zie ook

Omkadering
Taalkader

Naslagwerken

 

effectieven

Grote Van Dale (2005) [bij effectief] 1 werkelijk aanwezige of beschikbare hoeveelheid mensen of middelen (...) (Belg.N., w.g.) de effectieven [leenvertaling van Fr. effectifs], syn. personeelsbestand, personeelssterkte
Kramers (2000)

[bij effectief] II (…) 2 (…) ZN: personeelsbezetting; formatie; (bij politie e.d.) eenheid

Correct Taalgebruik (2006), p. 74

[wordt afgekeurd] Correcte woorden voor het aantal personeelsleden in een bedrijf of dienst zijn personeelssterkte, personeelsbezetting, personeelsformatie, personeelsbestand, soms verkort tot sterkte, bezetting, formatie, bestand.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 83

[bij effectieve, wordt afgekeurd] 2) de -n, het personeel, de personeelsbezetting of personeelssterkte, het personeelsbestand

Stijlboek VRT (2003), p. 79

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: formatie, personeelsbestand, personeelssterkte, personeelsbezetting.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) personeelsbestand, personeelssterkte