Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Pollen: enkelvoud of meervoud?

Vraag

Is pollen een enkelvoudig of een meervoudig woord?

Antwoord

Pollen kan als enkelvoudig woord of als meervoudig woord opgevat worden. Van oorsprong is pollen een enkelvoudig woord, maar tegenwoordig wordt het vaak als een meervoudsvorm gebruikt. Daar is geen bezwaar tegen.

Toelichting

Pollen ('stuifmeel') is historisch gezien een enkelvoudig onzijdig woord: het pollen. Het gaat terug op het Latijnse woord pollen ('stuifmeel'). In principe wordt pollen dus met een enkelvoudige persoonsvorm gecombineerd als het onderwerp van de zin is.

(1a) In de lente zit er veel pollen in de lucht.

(2a) Het pollen van grassen en bomen veroorzaakt bij veel mensen hooikoorts.

Door de -en aan het eind wordt pollen door veel taalgebruikers opgevat als een meervoudsvorm en daarom gecombineerd met het lidwoord de en met een meervoudige persoonsvorm. Daar is geen bezwaar tegen.

(1b) In de lente zitten er veel pollen in de lucht.

(2b) De pollen van grassen en bomen veroorzaken bij veel mensen hooikoorts.

Bijzonderheid

(De) pol als enkelvoud heeft de betekenis 'een bos planten met kluit'. Het meervoud is pollen.

(3) Die vogels maken hun nest in een hoge graspol.

(4) Die vogels maken hun nest in hoge graspollen.

Zie ook

Gluten: enkelvoud of meervoud?

Bronnen

VRT.Taalnet. Pollen. Geraadpleegd op 10 december 2013 via https://vrttaal.net/nieuws/pollen.

Onze Taal. Pol / pollen, gluut / gluten. Geraadpleegd op 10 december 2013 via https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/pol-pollen-gluut-gluten.

Naslagwerken

 

pollen

Grote Van Dale (2005)

(mv.) (plantk.) stuifmeel, stuifmeelkorrels • 1847 Lat. (tarwebloem)

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[het] stuifmeel

Koenen (2006)

o stuifmeel, m.n. als fossiel aangetroffen stuifmeel

Stijlboek VRT (2003), p.

Algemeen Nederlands zijn: de pollen (mv.), het pollen. Voorkeur: het pollen. Pollen is het technische woord voor stuifmeel.

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

(<Lat) het stuifmeel van bloemen

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

(<Lat) het stuifmeel van bloemen