Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kwalitatief / van goede kwaliteit

Vraag

Is kwalitatief juist gebruikt in de volgende zin: Wij bieden kwalitatieve woningen tegen betaalbare prijzen?

Antwoord

Ja, kwalitatief in de betekenis 'van goede kwaliteit' is standaardtaal. Het wordt vooral in België zo gebruikt.

Toelichting

Kwalitatief betekent in de eerste plaats 'de kwaliteit betreffend'. Dit bijvoeglijk naamwoord wordt vaak gebruikt om het contrast met kwantitatief ('volgens de hoeveelheid of grootte') aan te geven.

(1) Met kwalitatief onderzoek wordt geprobeerd de achterliggende motivaties van een doelgroep in kaart te brengen.

Kwalitatief kan ook gebruikt worden als bijwoord bij een bijvoeglijk naamwoord dat een waardeoordeel uitdrukt, zoals goed, slecht, inferieur, minderwaardig, hoogwaardig. De betekenis is dan 'van goede, inferieure enzovoort kwaliteit'.

(2) In die supermarkt vind je kwalitatief goede producten voor een lage prijs.

(3) De spuitbussen waren gemaakt van kwalitatief minderwaardig materiaal.

Steeds vaker wordt kwalitatief op zich gebruikt in de betekenis 'van goede kwaliteit, kwaliteitsvol', wellicht omdat voor veel mensen het betekenisaspect 'goed, hoogwaardig' al in kwalitatief besloten ligt. Vooral in België is dat gebruik heel gewoon. Er hoeft geen bezwaar tegen gemaakt te worden.

(4) In onze brochure vindt u een kwalitatief aanbod van toneel-, dans- en muziekvoorstellingen.

(5) Een kwalitatieve dienstverlening houdt onder andere klantvriendelijkheid en efficiëntie in.

Bronnen

Onze Taal. Kwalitatieve producten. Geraadpleegd op 3 mei 2012 via http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/kwalitatieve-producten.

Naslagwerken

 

kwalitatief

Grote Van Dale (2005)

de kwaliteit betreffend, het gehalte, de gesteldheid van een zaak betreffend

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

de kwaliteit betreffend

Verschueren (1996)

betreffende, volgens de kwaliteit

Koenen (2006)

volgens de waarde, de gesteldheid, het gehalte

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

Kwalitatief betekent 'wat de kwaliteit betreft'. Een uitstekende oplossing kan een kwalitatief goede oplossing genoemd worden, een kwalitatief waardeloos product is een product dat een slechte kwaliteit heeft. Kwalitatief betekent dus niet van zichzelf 'goed'; woordgroepen als kwalitatieve oplossing en kwalitatief product betekenen dus nog niets.

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

de kwaliteit betreffend