Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Op / aan het einde van (de maand)

Vraag

Wat is juist: Hij wordt op het einde van de maand vijftig jaar of Hij wordt aan het einde van de maand vijftig jaar?

Antwoord

Op het einde van de maand is standaardtaal in België. Aan het einde van de maand is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

In tijdsbepalingen wordt in de standaardtaal het voorzetsel aan gebruikt in de constructie '… het eind(e) van' + tijdsaanduiding (dag, week, maand, zomer, jaar, eeuw en dergelijke).

(1) Aan het einde van de avond wordt van elk besproken boek één exemplaar verloot onder de aanwezigen.

(2) Aan het eind van de vakantie hebben we e-mailadressen en telefoonnummers uitgewisseld.

In België wordt eind(e) ook vaak voorafgegaan door het voorzetsel op. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(3) U krijgt uw loon op het eind van de maand. [standaardtaal in België]

(4) Deze film schetst een goed beeld van het leven in onze contreien op het einde van de achttiende eeuw. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Eind en einde zijn vormvarianten. Beide woorden zijn juist.  

Zie ook

In het begin van dit jaar / begin dit jaar

Naslagwerken

 

op het eind van

Grote Van Dale (2005)

[bij einde] (…) 9 laatste gedeelte, var. eind, end (…) in of op het eind, op het laatst, eindelijk

Verschueren (1996)

[bij einde] (…) A.1. Eig. punt, plaats waar iets ophoudt: aan het – van de gang

Koenen (2006)

[bij eind] (…) 1 plaats waar iets ophoudt (…) aan het ~ vd tafel

Correct Taalgebruik (2006), p. 183

[bij op, wordt afgekeurd] Let ook op de volgende zinswendingen: (…) Aan het einde van de week, de maand

Prisma Voorzetsels (2005), p. 70

[bij eind] aan het ~, aan het slot, met van (iets): aan het eind van de vorige eeuw/de gang (…) in of op het eind(e), ten slotte

Het juiste voorzetsel (1999), p. 60

[bij eind, einde] 1. ruimtelijk: aan het – van de tafel, van 1950 enz. 2. in andere bet.: (…)
in het – (= ten slotte, eindelijk)
op het – (van het liedje, het spel, enz.)