Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Met mondjesmaat / mondjesmaat

Vraag

Wat is de juiste uitdrukking voor 'in kleine hoeveelheden tegelijk': mondjesmaat of met mondjesmaat?

Antwoord

Met mondjesmaat is standaardtaal in België. Mondjesmaat is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Mondjesmaat kan in de standaardtaal als bijwoord gebruikt worden. Het betekent dan 'in een kleine hoeveelheid, in kleine hoeveelheden tegelijk'. Mondjesmaat komt vooral in België ook vaak met het voorzetsel met voor. Met mondjesmaat is standaardtaal in België.

(1) Ons bedrijf zal vanaf 2010 mondjesmaat nieuwe mensen aanwerven.

(2) De geldmarkt begint zich mondjesmaat te herstellen.

(3) Ik ben deze zomer maar met mondjesmaat weer beginnen te sporten. [standaardtaal in België]

(4) Met mondjesmaat krijgt de kijker meer informatie en worden de verhaallijnen van de film duidelijker. [standaardtaal in België]

Bronnen

Hendrickx, R. Mondjesmaat (met-)*. Geraadpleegd op 22 juli 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/mondjesmaat-met-mondjesmaat.

Naslagwerken

 

(met) mondjesmaat

Grote Van Dale (2005)

[bij mondjesmaat] (de;g.mv.) 1 (eig.) zoveel als men tegelijk in de mond kan nemen 2 (fig.) zeer schraal of nauw afgemeten hoeveelheid
(bw.) in zeer kleine hoeveelheid: melk krijgen wij nog maar mondjesmaat; - zo weinig mogelijk: inlichtingen kreeg ik mondjesmaat²

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij mondjesmaat] [bw.] 1 in kleine hoeveelheid of in kleine hoeveelheden tegelijk

Verschueren (1996)

[bij mondjesmaat] I v./m. (… maten) schaars, krap toegemeten hoeveelheid: bij, met -.
II. bw. in kleine hoeveelheden: inlichtingen kreeg hij -; iets – toebedelen.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 172

[bij mondjesmaat, wordt afgekeurd] iets met, bij – doen, iets - doen

Taalwijzer (1998), p. 219

[bij mondjesmaat] betekent: schraal afgemeten, krap toegemeten; het komt alleen voor, ofwel in verbinding met het vz. met of bij. (Vindevogel schrijft ten onrechte dat het vz. niet mag!)

Stijlboek VRT (2003), p. 164

[bij mondjesmaat, met, wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: mondjesmaat, zonder voorzetsel.

Het juiste voorzetsel (1999)

[bij mondjesmaat] iets – geven, krijgen e.d. (zonder voorzetsel!)

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij mondjesmaat] in België meestal: met mondjesmaat

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij mondjesmaat] bijw in zeer kleine hoeveelheden: nieuws kwam maar in ~ tot ons