Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Parfum (uitspraak)

Vraag

Hoe spreek je de laatste lettergreep van het woord parfum uit in het Nederlands?

Antwoord

Zowel de Franse uitspraak [parfữ] als de vernederlandste uitspraak [parfum] is correct, maar geen van beide is neutraal in het hele taalgebied. In België is [parfữ] de gebruikelijke vorm; in Nederland is dat [parfum].

Toelichting

Het woord parfum is uit het Frans overgenomen. In België is de Franse uitspraak gangbaar. Parfum wordt er meestal uitgesproken met de nasale klank [ữ] zoals in het Franse lidwoord un, en met de klemtoon op de tweede lettergreep: [parfữ]. In Nederland wordt de Franse uitspraak als deftig ervaren.

In Nederland wordt parfum doorgaans vernederlandst uitgesproken als [parfum], met [um] zoals in centrum. De klemtoon kan liggen op de eerste of op de tweede lettergreep: [párfum] of [parfúm]. De vernederlandste uitspraak wordt in België als spellinguitspraak ervaren. Bij spellinguitspraak wordt een woord uitgesproken zoals het wordt geschreven, ongeacht de uitspraak in de taal van herkomst.

Zie ook

Weergave van uitspraak (algemeen)

Naslagwerken

[parfúm] [párfum] [parfữ]
Grote Van Dale (2005)

x

x

x

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

x

x

x

Verschueren (1996)

x

 

x

Uitspraakwoordenboek (2000)

x