Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Metekind / petekind

Vraag

Is metekind een correct Nederlands woord?

Antwoord

Metekind is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is petekind.

Toelichting

Petekind wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt voor 'het kind voor wie men samen met de ouders de doopbelofte aflegt'. Een petekind is dus het kind van wie men peter (peetoom) of meter (peettante) is.

(1) Lia's petekind is vorige week gedoopt.

(2) Op feestdagen stoppen veel peters en meters hun petekind een extraatje toe.

Voor een 'kind van wie men meter is' wordt in België ook geregeld metekind gebruikt. Metekind is standaardtaal in België.

(3) Simones enige kleinzoon is ook haar metekind. [standaardtaal in België]

Zie ook

Kozijn / neef
Nonkel / oom
Schoonbroer, zwager

Naslagwerken

 

metekind

petekind

Grote Van Dale (2005)

(alg.Belg.N.) kind waarvoor een doopmoeder of meter samen met de ouders de doopbelofte aflegt

kind waarvoor men samen met de ouders de doopbelofte aflegt, waarover men peter of meter is

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

-

1 kind dat men ten doop gehouden heeft, waarvan men peter of meter is

Koenen (2006)

-

peetzoon of -dochter

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

BN kind van wie men meter (doopmoeder) is

Kind waarvan men peetoom of peettante is