Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gecharmeerd door / van

Vraag

Wat is correct: Hij was gecharmeerd door haar uitspraak of Hij was gecharmeerd van haar uitspraak?

Antwoord

Gecharmeerd van is standaardtaal in het hele taalgebied. Gecharmeerd door is standaardtaal in België.

Toelichting

In de standaardtaal kan het bijvoeglijk naamwoord gecharmeerd gevolgd worden door het voorzetsel van.

(1) Gert was gecharmeerd van Angela's dansoptreden.

(2) Ze was vooral gecharmeerd van het mooie uitzicht op de top van de berg.

In België wordt gecharmeerd ook frequent gecombineerd met het voorzetsel door. Gecharmeerd zijn door is standaardtaal in België.

(3) De minister liet weten gecharmeerd te zijn door het nieuwe schilderij in zijn kabinet. [standaardtaal in België]

(4) Het is duidelijk dat Maaike gecharmeerd is door de kookkunsten van Tom. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

gecharmeerd
Grote Van Dale (2005) van iem. (…) bekoord zijn door, verrukt zijn van -
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) van (…) blij, ingenomen met
Verschueren (1996) door of van iemand, iets - zijn
Koenen (2006)

~ van iets of iem
Kramers (2000) ~ zijn van iem., iets
Taalwijzer (2000), p. 131 zijn van of door iem. of iets (Verschueren; Van Dale en Reinsma geven alleen van)
Het juiste voorzetsel (1999) op, van iem./iets - zijn
Prisma Voorzetsels (2005), p. 79 ~ van (iem., iets), aangetrokken tot: van die gedachte was hij niet bijster gecharmeerd; hij is erg van haar gecharmeerd