Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Tevreden met / over

Vraag

Wat is correct: Ik ben tevreden met mijn studieresultaat of Ik ben tevreden over mijn studieresultaat?

Antwoord

Beide voorzetsels zijn correct. De betekenissen overlappen elkaar gedeeltelijk.

Toelichting

Tevreden over iets zijn heeft de betekenis 'iets als goed beschouwen, ermee ingenomen zijn'.

(1) De meeste winkels zijn tevreden over de voorbije zomerkoopjes.

(2) De gemiddelde Nederlander is tevreden over zijn land.

(3) Ik ben tevreden over mijn nieuwe kapsel.

(4) Mijn werkgever is best tevreden over mij.

(5) Ik ben tevreden over deze vorm van communiceren.

Ook tevreden met iets zijn kan gebruikt worden in de algemene betekenis 'iets als goed beschouwen'. Vaak heeft tevreden zijn met echter een specifiekere betekenis: 'genoegen nemen met wat men heeft, niet méér verlangen'. Als iemand bijvoorbeeld tevreden is met zijn studieresultaat, wil dat zeggen dat hij genoegen neemt met het resultaat, ook al had hij misschien nog hogere cijfers verwacht. Iemand kan dus tevreden zijn met iets terwijl hij er niet (helemaal) tevreden over is.

(6) Beide ploegen waren tevreden met het gelijkspel.

(7) Dertigers zijn over het algemeen tevreden met hun leven.

(8) De fietsersbond is tevreden met de nieuwe verkeerswet.

(9) Ze is tevreden met haar vriend, andere mannen interesseren haar niet.

(10) Ik ben tevreden met deze vorm van communiceren.

Naslagwerken

 

tevreden met

tevreden over

Grote Van Dale (2005)

1 niet méér verlangend, syn. voldaan (...) hij is tevreden met hetgeen hij heeft 2 genoegen nemend (met): ik ben ermee tevreden, ik vind het goed, ik heb er niets tegen 3 het in een bepaling genoemde als goed aanvaardend of ermee ingenomen: ik ben over u tevreden,hij was tevreden over de voortgang van het werk
Verschueren (1996)

Met iets – zijn, niet méér verlangen, het voldoende vinden Over iets – zijn, ermee ingenomen zijn, het heel goed vinden; over iemand – zijn, niet over hem te klagen hebben; - over zichzelf, zelfvoldaan
Prisma Voorzetsels (2005), p. 215

(...) met met (iets wat men krijgt of bezit): hij is tevreden met zijn karige salaris tevreden over (iem., resultaat e.d.): hij was tevreden over het eindresultaat
Het juiste voorzetsel (1999), p. 207 - zijn met iets (b.v.) met hetgeen men heeft, met zijn lot) (= er genoegen mee nemen) - zijn over iem./iets; over, van zichzelf zijn (= voldaan)