Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Eerste communie (hoofdletters?)

Vraag

Schrijven we eerste communie met of zonder hoofdletters?

Antwoord

Correct is eerste communie, zonder hoofdletters.

Toelichting

Namen van godsdienstige voorwerpen en praktijken schrijven we klein. Voorbeelden zijn: de biecht, een eucharistieviering, een hostie, een prediking, een psalm, de vespers, het vrijdaggebed. Vieringen als de eerste communie, de plechtige communie en sacramenten als het doopsel, het vormsel, het huwelijk, de ziekenzalving en de priesterwijding zijn ook godsdienstige praktijken en krijgen dus een kleine letter.

Zie ook

Hoofdletter uit respect (Leidraad 16.7)

Paus (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)