Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Sinds drie dagen

Vraag

Is naast sinds maandag ook sinds drie dagen correct?

Antwoord

Ja, sinds drie dagen is standaardtaal. Sinds kan zowel met het startpunt van een periode (sinds maandag) als met de periode zelf (sinds drie dagen) verbonden worden.

Toelichting

Het voorzetsel sinds kan verbonden worden met het startpunt van een periode.

(1) Mijn grootmoeder ligt sinds eergisteren in het ziekenhuis.

(2) Het appartement van juffrouw Boël staat sinds vijf oktober te koop.

(3) Sinds september rijdt Imelda rond in haar nieuwe Rolls-Royce.

Sinds kan ook verbonden worden met een periode zelf: sinds kort, sinds enkele jaren, sinds geruime tijd. Hoewel zulke verbindingen niet in alle woordenboeken worden vermeld, zijn ze ook standaardtaal.  

(4) Sinds kort ben ik dol op olijven.

(5) Ze is nu al sinds enkele jaren bij een internationaal bedrijf aan het werk.

(6) Sinds geruime tijd vermoedde Hercule dat mevrouw Mordant iets te maken had met de moord op mijnheer Richard.

Zie ook

Jongste / laatste (de – tijd)
Met / over / binnen (- een week)
Op / in een week (tijd)
Terug / geleden (zes jaar -)
Voor / tot voor (- tien jaar)

Naslagwerken

sinds
Grote Van Dale (2005) (ter aanduiding van een tijdstip in het verleden) vanaf (2): ik heb hem sinds maandag niet meer gezien.
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 van het tijdstip af dat, syn. sedert
Verschueren (1996) 3. gedurende het verloop van de genoemde, onmiddellijk voorafgaande tijd: - maanden is hij ziek.
Koenen (2006) I (…) te beginnen met, vanaf: ~ veertien dagen is hij ziek
Kramers (2000) I voegw sedert, van het genoemde ogenblik af (…) II vz sedert, vanaf