Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Plezant / plezierig

Vraag

Is plezant een correct woord?

Antwoord

Plezant is standaardtaal in België. Het wordt in België veel gebruikt in gesproken taal en informele geschreven taal. Standaardtaal in het hele taalgebied is bijvoorbeeld fijn, prettig, leuk, aangenaam, plezierig.

Toelichting

In de standaardtaal zijn er tal van bijvoeglijke naamwoorden gangbaar om uit te drukken dat iets of iemand leuk is, bijvoorbeeld: fijn, prettig, leuk, aangenaam, plezierig, grappig.

(1) Wat is het leuk om in de stad te wonen.

(2) Het was een aangename reis.

(3) Ik vind haar niet erg plezierig in de omgang.

In België wordt ook vaak plezant gebruikt in gesproken en in informele geschreven taal. Het woord is standaardtaal in België.

(4) Ons schoolreisje naar de haven van Antwerpen was leerrijk en plezant. [standaardtaal in België] (informeel)

(5) Fons leek me wel een plezante kerel. [standaardtaal in België] (informeel)

(6) Jij bent zeker de plezantste thuis? [standaardtaal in België] (informeel)

(7) Dat is pas plezant nieuws! [standaardtaal in België] (informeel)

Bronnen

VRT.Taalnet. Plezant. Geraadpleegd op 21 oktober 2015 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/plezant.

Naslagwerken

 

plezant

Grote Van Dale (2015)

BE; spreekt. 1 plezierig 2 vrolijk, opgewekt, lustig

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

1 (in België) aangenaam, prettig 2 (in België) vrolijk, opgewekt, grappig, lollig, syn. blij

Koenen (2006)

plezierig

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 214

[wordt afgekeurd] plezierig, vrolijk, grappig, prettig, leuk; aangenaam

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

plezierig, prettig, genoeglijk, leuk, grappig

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

BN, spreektaal plezierig, aangenaam: een plezant boek; dat waren plezante uren