Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Enggeestig / kleingeestig / kleinzielig / bekrompen

Vraag

Is enggeestig correct?

Antwoord

Ja, enggeestig is standaardtaal in België. Bekrompen, kleinzielig en kleingeestig zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Iemand die of iets dat niet erg ruim van opvatting is, wordt in de standaardtaal bekrompen, kleinzielig of kleingeestig genoemd.

(1) Zijn opvattingen over die vrouw zijn bekrompen.

(2) Afgezien van wat kleinzielig gesputter, hebben de traditionele partijen geen verweer tegen de opkomst van de partij.

Standaardtaal in België is in deze betekenis ook enggeestig, al komt dat woord minder frequent voor dan de andere.

(3) Hoe enggeestig en bekrompen de meerderheid zich ook opstelt, de VLD blijft een volwassen houding aannemen. [standaardtaal in België]

(4) In een periode waarin we ijveren voor een betere sociale bescherming in Europa zou het enggeestig zijn de solidariteit te begrenzen tot de taalgrens. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

enggeestig bekrompen
Grote Van Dale (2005) (Belg.N., niet alg.) bekrompen

3 niet ruim en breed van opvatting, syn. beperkt, kortzichtig, kleingeestig, geborneerd, mesquin

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) bekrompen

1 beperkt in opvattingen, syn. benepen, dun, enggeestig (...)

Verschueren (1996)

enghartig (…) benepen, bekrompen van geest, kleingeestig

3. Fig. weinig ruim van opvatting (…) Syn. beperkt, bevooroordeeld, eenzijdig, partijdig

Koenen (2006)

van een niet ruim gevoel getuigend; bekrompen

3 (vd geest) niet ruim en breed van opvatting; kleingeestig

Kramers (2000)

ZN bekrompen, kleinzielig

2 kleingeestig

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 78

[wordt afgekeurd] bekrompen, kleingeestig, benepen, kleinzielig

-

Stijlboek VRT (2003), p. 82

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: bekrompen, kleinzielig, kleingeestig, provinciaal

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

bekrompen van geest, kleingeestig

-