Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Aangewezen / raadzaam

Vraag

Is aangewezen in de betekenis 'raadzaam' correct in een zin als Het is niet aangewezen om direct na het eten te gaan zwemmen?

Antwoord

Ja, aangewezen is in de betekenis 'raadzaam' standaardtaal in België.

Toelichting

In de standaardtaal in het hele taalgebied is het bijvoeglijk naamwoord aangewezen synoniem met geschikt.

(1) Hij is de aangewezen persoon om die taak op zich te nemen.

(2) Het is de aangewezen plaats om te picknicken.

In de standaardtaal in België wordt aangewezen ook gebruikt om aan te geven dat iets raadzaam is.

(3) Het is aangewezen om altijd goed links en rechts te kijken voor je een straat oversteekt. [standaardtaal in België]

(4) Rijden onder invloed van drugs is niet aangewezen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in zulke gevallen raadzaam, aan te raden, aanbevelenswaardig, aan te bevelen, verstandig of wenselijk.

(5) Het is raadzaam een slot te kopen als je met de fiets in Leuven wilt rondrijden.

Zie ook

Geraadzaam / raadzaam

Naslagwerken

aangewezen raadzaam
Grote Van Dale (2005) 2 (…) (alg. Belg. N.) wenselijk, aanbevelenswaardig

1 verstandig, welberaden

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) raadzaam

1 aan te raden (…) syn. aanbevelenswaardig, aangewezen, geraadzaam

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

aan te raden, geraden, heilzaam, nuttig

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

verstandig, aanbevelenswaardig

Kramers (2000)

-

geraden, dienstig

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 2

[wordt afgekeurd] het is -, het is wenselijk, raadzaam, aanbevelenswaardig, verdient aanbeveling

-

Taalwijzer (1998), p. 15, 275

het is niet gangbaar in de betekenis van *raadzaam, *wenselijk, *aanbevelenswaardig

is correct, syn. *wenselijk

Stijlboek VRT (2003), p. 16

Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: raadzaam, aanbevelenswaardig, wenselijk, nuttig, zinvol.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

wenselijk, verstandig, aanbevelenswaardig

-