Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vroeger of later / vroeg of laat

Vraag

Is vroeger of later correct in de betekenis van 'ooit'?

Antwoord

Nee, vroeger of later is geen standaardtaal. In de standaardtaal is vroeg of laat gangbaar.

Toelichting

In de standaardtaal is vroeg of laat gebruikelijk als synoniem van ooit, te eniger tijd, nu of later.

(1) 'Vroeg of laat loopt hij tegen de lamp', zeiden de tegenstanders van de minister.

Vroeger of later komt regelmatig voor in Nederland en in mindere mate ook in België. De uitdrukking is echter geen standaardtaal.

(2) Veel mensen zijn onvoldoende gewapend tegen onze samenleving en komen vroeger of later in de problemen. (geen standaardtaal)

(3) De meeste mensen bezwijken dan ook vroeger of later onder die druk. (geen standaardtaal)

Zie ook

Ten vroegste / op zijn vroegst

Naslagwerken

 

vroeger of later

vroeg of laat

Grote Van Dale (2005)

-

[bij vroeg] 3 (…) vroeg of laat, nu of later, op de een of andere tijd

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij vroeg] vroeg1 of laat in ieder geval eens

Verschueren (1996)

-

[bij vroeg] 4. - of laat, te eniger tijd, ooit

Koenen (2006)

-

[bij vroeg] ~ of laat op de een of andere tijd

Kramers (2000)

-

[bij vroeg] 1 (…) ~ of laat te eniger tijd

Correct Taalgebruik (2006), p. 306

In de betekenis van nu of later, is alleen vroeg of laat correct.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 312

[bij vroeger, wordt afgekeurd] - of later, vroeg of laat

-

Taalwijzer (1998), p. 369

-

en vroeger of later (niet in Verschueren en Van Dale) komen allebei voor.