Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beter

Vraag

Is beter correct gebruikt in een zin als: Jullie komen beter met de bus?

Antwoord

Ja, een dergelijke zin is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is Jullie kunnen beter met de bus komen.

Toelichting

Als beter aangeeft dat het de voorkeur verdient of aan te raden is om iets te doen, wordt dit woord als bijwoordelijke bepaling in de standaardtaal gewoonlijk gebruikt in combinatie met het hulpwerkwoord kunnen. Standaardtaal in het hele taalgebied is ook een constructie met een naamwoordelijk gezegde.

(1) Je kunt beter niet tegen een omheining plassen die onder stroom staat.

(2) Het is beter om met de bus te komen.

In België komt in de standaardtaal ook het bijwoordelijke gebruik van beter zonder kunnen voor.

(3) Je blijft beter waar je bent, broekventje! [standaardtaal in België]

Zie ook

Best(e) (het -)
Best / het best(e)

Naslagwerken

 

beter

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 34

[wordt afgekeurd] men is - voorzichtig, het is - voorzichtig te zijn; je zou – je mond houden, je zou er – aan doen je mond te houden