Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Regel / lijn

Vraag

Is op de regel schrijven correct?

Antwoord

Ja, naast op de lijn schrijven is ook op de regel schrijven standaardtaal.

Toelichting

Er wordt weleens een onderscheid gemaakt tussen een lijn en een regel: een lijn is een streep, een verbinding, een rand of een reeks van punten. Een regel is een reeks woorden die over een bepaalde vaste breedte naast elkaar geschreven, gezet of gedrukt zijn.

(1) De leraar gaf de leerlingen papier met blauwe lijntjes.

(2) Zij moesten elk 100 strafregels schrijven.

(3) Ik houd dus rekening met maximaal 26 letters of spaties per regel.

Dat onderscheid tussen regel en lijn is echter vervaagd en is in de praktijk niet altijd duidelijk. Regel kan ook in de betekenis van 'lijn' gebruikt worden.

(4) Op de eerste regel moest iedereen de datum en zijn naam schrijven.

(5) De leraar stond erop dat de leerlingen op de regel schreven.

Naslagwerken

 

regel

lijn

Grote Van Dale (2005)

2 lijn die dient om geschreven woorden in een rechte lijn naast elkaar te houden, lijn waarop geschreven wordt (…) 3 reeks woorden, over een bep. vaste breedte naast elkaar geschreven, gezet of gedrukt

2 haal of streep met een potlood, pen e.d.

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 lijn waarop geschreven wordt (…) 2 reeks woorden over een bepaalde breedte geschreven of gedrukt

2 verzameling punten op een rij

Verschueren (1996)

1. (…) lijn waarop geschreven wordt (…) 2. reeks woorden (op een regel) naast elkaar geschreven of gedrukt

2. Inz. a. regel op papier enz. getrokken: op, tussen de -en schrijven. b. Z.N. Gal. regel schrift

Koenen (2006)

1 lijn waarop geschreven wordt (…) 2 de woorden op deze lijn

6 streep, m.n. rechte of gebogen haal of streep met pen, potlood enz.

Kramers (2000)

1 lijn, elke horizontale rij woorden in boek of geschrift

1 streep; rand; omtrek; richting; reeks van punten: op de ~ schrijven

Correct Taalgebruik (2006), p. 214, 144

Zie ook: lijn.

[bij lijn / regel] Een lijn is een streep, een verbinding, een rand of een reeks van punten, maar niet iets wat geschreven of gedrukt is.

Taalwijzer (1998), p. 278, 203

Niet te verwarren met *lijn; een regel is een reeks woorden naast elkaar geschreven of gedrukt.

4) Niet te verwarren met *regel; een lijn is een verbinding tussen twee punten (een rechte, kromme lijn)

Stijlboek VRT (2003), p. 149

-

Niet gebruiken voor: regel. Algemeen Nederlands zijn: een artikel van veertig regels, nieuwe regel, regelafstand, witregel.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[in deze betekenis niet opgenomen]

regel