Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Eetplaats / eetkamer

Vraag

Is eetplaats in de betekenis van 'eetkamer' correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we eetplaats in die betekenis al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval eetkamer.

Toelichting

Eetplaats wordt vooral in België veelvuldig gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers, in de betekenis 'eetkamer'. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord in die betekenis afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of eetplaats in die betekenis tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Ze zit al heel de dag te mokken in de eetplaats. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied is eetkamer.

(2) De eetkamer bevindt zich aan de achterkant van het gebouw.

Naslagwerken

 

eetplaats

eetkamer

Grote Van Dale (2005) (gew.) 1 eetkamer 2 eetkamerameublement

1 kamer waarin men de maaltijden gebruikt 2 (meton.) ameublement voor een eetkamer (1)

syn.: eetkamerameublement

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 kamer waarin men de maaltijden gebruikt 2 eethoek, tafel met stoelen om aan te eten

Verschueren (1996)

-

1. Eig. kamer waar men eet. 2. Metn. Meubels van of voor (1)

Koenen (2006)

-

1 kamer waarin het gezin eet; 2 meubels voor die kamer

Kramers (2000)

ZN 1 eetkamer; 2 meubilair voor een eetkamer, eetkamermeublement

kamer waarin de maaltijden worden gebruikt

Correct Taalgebruik (2001), p. 196, 144

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 212

[wordt afgekeurd] eetkamer

-

Stijlboek VRT (2003), p.191

[bij plaats] Niet gebruiken voor: kamer, vertrek; plein (behalve in plaatsnamen als Groenplaats).

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-          eetkamer

-          meubilair voor de eetkamer

-