Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Parlementair / parlementariër / parlementslid

Vraag

Is parlementair correct in de betekenis 'parlementslid'?

Antwoord

Ja, een lid van het parlement wordt in de standaardtaal in België onder andere een parlementair genoemd. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn parlementariër en parlementslid. Parlementair is wel standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis van iemand die naar de vijand wordt gezonden om te onderhandelen.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord parlementair is standaardtaal in het hele taalgebied voor iemand die in oorlogstijd naar de vijand wordt gezonden om te onderhandelen over wapenstilstand of overgave. In die betekenis wordt het woord evenwel niet meer zo vaak gebruikt.

(1) Toen beide kampen al stonden opgesteld, werden nog enkele parlementairen uitgezonden om een gevecht te vermijden.

Parlementair is verder standaardtaal in België als synoniem van parlementariër of parlementslid.

(2) België is een land waar meer parlementairen zijn dan bomen. [standaardtaal in België]

(3) Meer dan een maand later lieten enkele parlementairen een medewerker een e-mailtje sturen met een smoesje over een defecte pc. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn parlementariër of parlementslid gangbaar. In België is parlementslid het meest gebruikte woord, parlementariër wordt vooral in Nederland gebruikt. Afhankelijk van de context komen ook volksvertegenwoordiger, lid van de Kamer of Kamerlid en lid van de Senaat of Senaatslid voor.

(4) De parlementariërs hebben de plicht in de Kamer te stemmen.

(5) De vluchtelingen krijgen de volle steun van Vlaams volksvertegenwoordiger Vercamme. Het Antwerpse parlementslid blijft in hongerstaking tot kerstavond.

Bijzonderheid

Het bijvoeglijk naamwoord parlementair is standaardtaal in het hele taalgebied: parlementaire debatten, parlementaire taal, een parlementaire onderzoekscommissie.

Naslagwerken

 

parlementair

parlementariër

parlementslid

Grote Van Dale (2005) 2 (…) (Belg.N., niet alg.) parlementslid

1 lid van een parlement

lid van een volksvertegenwoordiging

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg., niet alg.) parlementslid

1 lid van een parlement, syn. volksvertegenwoordiger

-

Verschueren (1996)

2. Z.N. parlementslid, parlementariër

2. parlementslid, kamerlid

[geen definitie gegeven]

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 parlementslid, kamerlid

-

Kramers (2000)

II (…) 2 in België kamerlid, parlementariër, volksvertegenwoordiger

1 lid van een parlement

lid van een volksvertegenwoordiging

Correct Taalgebruik (2006), p. 195

Een parlementair is iemand die naar de vijand wordt gezonden om te onderhandelen. Een lid van het parlement is een parlementariër of (formeler) een parlementslid.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p.  205

[wordt afgekeurd] parlementariër, parlementslid. – wel: 1) (subst.) onderhandelaar over wapenstilstand of overgave; 2) (adj.) –e debatten

-

-

Taalwijzer (1998), p. 256

Niet te verwarren met *parlementariër, parlementslid. Als subst. betekent parlementair: onderhandelaar tussen twee legers (in deze betekenis komt het overigens nog maar zelden voor). Als adj. betekent parlementair: wat op het parlement betrekking heeft, wat het parlement eigen is.

is thans algemeen ingeburgerd  in de betekenis van parlementslid, kamerlid, al noemt Van Dale het nog - ten onrechte - een germ.

-

Stijlboek VRT (2003), p. 188

Als bijvoeglijk naamwoord is er niets mis met parlementair: een parlementaire commissie.

Niet gebruiken als zelfstandig naamwoord voor: parlementslid, parlementariër, volksvertegenwoordiger, Kamerlid.

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

parlementariër, parlementslid, Kamerlid, volksvertegenwoordiger

-

-