Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beroep doen op / een beroep doen op

Vraag

Wat is correct: beroep doen op of een beroep doen op?

Antwoord

Een beroep doen op is standaardtaal, beroep doen op niet.

Toelichting

Gebruikelijk in de standaardtaal is de uitdrukking een beroep doen op iets of iemand ('de steun van iemand of iets inroepen').

(1) De politie heeft een beroep gedaan op de brandweer.

(2) We moeten een beroep doen op uw begrip.

In België wordt het lidwoord in deze uitdrukking vaak weggelaten, en ook in Nederland komt de combinatie weleens voor zonder lidwoord. Het weglaten van een wordt echter door heel wat mensen nog niet aanvaard. Beroep doen op is dus geen standaardtaal.

(3) Wie beroep wil doen op zijn dienstverlening, zal veel geld moeten neertellen. (geen standaardtaal)

(4) Een klein kwart van de ondernemers doet beroep op een huishoudhulp. (geen standaardtaal)  

Bronnen

VRT.Taalnet. beroep (- doen op) *. Geraadpleegd op 20 september 2015 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/beroep-doen-op.  

Naslagwerken

  beroep doen een beroep doen op
Grote Van Dale (2015) [bij beroep] niet alg. beroep doen op …[leenvert. van Fr. faire appel à] [bij beroep] een beroep doen op iemands hulpvaardigheid, op zijn vriendschap, op zijn beurs, zijn hulp, vriendschap, bijstand inroepen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2008) - [bij beroep] een beroep doen op iem. of iets vragen
Koenen (2006) - [bij beroep] 1 het te hulp roepen: een ~ doen op iems steun; een ~ doen op overmacht
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 31 [bij beroep, wordt afgekeurd] - doen op, een - doen op -
Correct Taalgebruik (2006), p. 37 [wordt afgekeurd] In de uitdrukking 'beroep doen op' ontbreekt het lidwoord een (Vergelijk het Frans 'faire appel à'). -
Stijlboek VRT (2003), p. 41 [bij beroep] Algemeen Nederlands is: een beroep doen op. Het lidwoord hoort erbij. [bij beroep] Algemeen Nederlands is: een beroep doen op. Het lidwoord hoort erbij.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij beroep] beroep doen op iemand/iets, een beroep doen op iemand/iets, de hulp van iemand/iets inroepen -
Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014) - [bij beroep] een beroep doen op iemand / iets de steun van iemand / iets inroepen