Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beknopte bijzin

Een beknopte bijzin is een bijzin waarin het onderwerp ontbreekt en de plaats van de persoonsvorm door een deelwoord of infinitief wordt ingenomen. Voorbeelden:

(1) Breed grijnzend vertelde hij over zijn overwinning.

(2) We hebben geleerd netjes met mes en vork te eten.

Zie ook

Bijzin
Deelwoord
Infinitief
Onderwerp
Persoonsvorm
Zinsdeel