Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Archaïsch

Verouderd, ouderwets, in onbruik geraakt (gezegd van een woord, een uitdrukking of een zinswending)