Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Is dat goed Nederlands? (1946)

Charivarius [pseudoniem van G. Nolst Trenité] (1946). Is dat goed Nederlands? (7e dr.). Amsterdam: De Spieghel.
(1998: ongewijzigde herdruk. Den Haag: Sdu)