Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Nieuwe Spellinggids (1997)

Neijt, A. & Reinsma, R. (Red.). (1997). De Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal (3e dr.). Utrecht: Het Spectrum.