Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011)

Boer, T. de (2011). Van Dale Taalhandboek Nederlands. Gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale Uitgevers.