Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Spelling geregeld (2009)

Genootschap Onze Taal (2009). Spelling geregeld. Den Haag: Sdu Uitgevers.