Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

Het Witte Woordenboek Nederlands (1e dr.) (2007). Utrecht: Het Spectrum.