Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Trouw Schrijfboek (2006)

Berg, J. de (Red.). (2006). Trouw Schrijfboek (4e herziene dr.). Amsterdam: Muntinga Pockets.