Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Sociaalrechtelijk Woordenboek (1977)

Sociaalrechtelijk Woordenboek: Verklaring en eenmaking van termen, voorkomend in het sociaal recht van het Nederlandse taalgebied (3e uitg.) (1977). Brussel: Benelux Economische Unie.