Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vraagbaak Nederlands (2003)

Tiggeler, E. (2003). Vraagbaak Nederlands: Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal (3e dr.). Den Haag: Sdu.