Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

Sterkenburg, P. van (2002). Van Dale: Groot woordenboek hedendaags Nederlands (3e dr.). Utrecht: Van Dale Lexicografie.